REGULAMIN OBIEKTU

 

 

Regulamin korzystania z obiektu wakacyjnego „VILLA BIZON”

§1 Ogólne zasady dotyczące pobytu/rezerwacji:

 1. Obiekt udostępnia pokoje gościom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 2. Pokoje i cały obiekt wynajmowane są na doby.
 3. Wynajem całego obiektu dokonywany jest na podstawie umowy najmu zawartej z Właścicielem oraz osobą wyznaczoną przez Wynajmujących wskazaną w umowie.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 16:00, kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Czas trwania pobytu określany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji. W przypadku gości przybywających bez rezerwacji, termin pobytu ustalany jest na miejscu.
 6. Goście zamierzający przedłużyć pobyt, zobligowani są do zgłoszenia takiej woli Właścicielowi obiektu. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od dostępności wolnych miejsc w obiekcie.
 7. W czasie trwania pierwszej doby hotelowej, Gość zobligowany jest do uiszczenia wszystkich opłat związanych z rezerwowanym pobytem.
 8. Komplet kluczy (drzwi wejściowe do obiektu oraz klucz do pokoju) przekazuje Wynajmującemu Właściciel. Za zamykanie drzwi wejściowych i drzwi pokoi indywidualnych odpowiadają Goście.
 9. Cisza nocna w obiekcie obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00.
 10. Po zakończeniu pobytu gość zobligowany jest zamknięcia drzwi, telefonicznego kontaktu z Właścicielem celem ustalenia terminu i formy zwrotu kluczy.
 11. Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 30,00 zł
 12. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia Gości bez podania przyczyny.
 13. Zasady dotyczące rezerwacji:
 • Po dokonaniu wstępnej telefonicznej rezerwacji Goście otrzymują informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
 • Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed wpłatą zadatku.
 • W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji:
  - na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Właściciel zwraca 50% wpłaconej kwoty,
  - na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Właściciel nie zwraca wpłaconej kwoty.

§2 Odpowiedzialność Właściciela obiektu względem Gościa i Gościa wobec Właściciela:

 1. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa.
 2. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałych z ich winy, lub z winy odwiedzających ich osób.
 3. W przypadku grup zorganizowanych osobą odpowiedzialną ( w tym materialnie ) za akceptację i stosowanie przez osoby korzystające z obiektu zasad regulaminu jest osoba wskazana w umowie najmu obiektu.
 4. Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie po jego opuszczeniu, mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji na odesłanie przedmiotów ze strony Gościa, rzeczy są przechowywane przez okres jednego miesiąca.

§3 Zasady bezpieczeństwa

 1. Zabrania się samodzielnego rozpalania kominka, ognisk, rac, fajerwerków oraz innych źródeł ognia na terenie obiektu bez zgody właściciela.
 2. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia obiektu (grzałek, żelazek, czajników elektrycznych).
 3. Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
 4. Palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie na zewnątrz obiektu w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom niezameldowanym bez zgody Właściciela.
 6. Pobyt zwierząt domowych dopuszczalny jest wyłącznie za zgodą Właściciela obiektu.

§4 Zasady ogólne

 1. Teren obiektu jest monitorowany.
 2. Goście obiektu mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych wskazanych przez Właściciela. Miejsca postojowe są dozorowane – niestrzeżone.
 3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Brama wjazdowa na teren obiektu zamykana jest o godz. 20:00.
 5. Goście obiektu mogą korzystać z bezpłatnego połączenia internetowego – wi-fi: bizonbizon
 6. Obiekt zapewnia Gościom w miarę swoich możliwości warunki bezpiecznego pobytu, czystości w obiekcie oraz zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji o Gościach.
 7. Goście indywidualni poprzez założenie rezerwacji oświadczają, iż zapoznali się i akceptują wszystkie postanowienia regulaminu.
 8. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej obiektu pod adresem: www.villa.bystron.pl
 9. Grupy zorganizowane akceptują regulamin, stanowiący integralną część umowy najmu obiektu przekazanej osobie wskazanej w umowie najmu.
 10. Brak akceptacji regulaminu przez Gościa, uniemożliwia jego pobyt na terenie obiektu.
 11. Goście naruszający zasady regulaminu, zakłócający pobyt lub stwarzający zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie mogą zostać zobligowani do opuszczenia obiektu. W takich przypadkach Gościom nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty uiszczonej za pobyt.

 

Życzymy miłego pobytu.